RAPCİTY

RAPCİTY

rap,grafiti,hiphop,breakdance,kilp,mp3


  Eminem Şarkı sözleri Türkçe çeviri

  Paylaş
  avatar
  <@R+£L3
  ÖZEL ÜYEMİZ
  ÖZEL ÜYEMİZ

  Erkek
  Takımı :
  Doğum tarihi : 01/01/90
  Mesaj Sayısı : 84
  Yaş : 28
  Nerelisin : underqround
  Takma Adı : @x! CaN
  Favori Rapcin : Diger
  Kayıt tarihi : 05/11/08

  Kişisel ileti/Not defteri
  . .: RAPCİTY İYİ EYLENCELER DİLER

  Eminem Şarkı sözleri Türkçe çeviri

  Mesaj  <@R+£L3 Bir Ptsi Kas. 10, 2008 8:53 am

  Eminem Şarkı sözleri Türkçe çeviri

  Eminem - 8 Mile Şarkı sözlerinin Türkçe çevirisi

  Sometimes I just feel like, quittin I still might
  Bazen bırakıp gidesim geliyor, hala bırakabilirim

  Why do I put up this fight, why do I still write
  Neden bu savaşı veriyorum, neden hala yazıyorum

  Sometimes it's hard enough just dealin with real life
  Bazen sadece gerçek hayatla uğraşmak bile yeteri kadar
  zor

  Sometimes I wanna jump on stage and just kill mics
  Bazen sahneye zıplayıp mikrofonların canına okumak
  istiyorum

  And show these people what my level of skill's like
  Ve bu insanlara beceri düzeyimin nasıl olduğunu
  göstermek istiyorum

  But I'm still white, sometimes I just hate life
  Ama hala beyazım, bazen hayattan nefret ediyorum

  Somethin ain't right, hit the brake lights
  Birşeyler yolunda değil, trafik lambasına çarptım

  Facing this stage fright, drawin a blank like
  Sahne korkusuyla yüzleşmek, böyle bir boşluk bırakıyor

  Da-duh-duh-da-da, it ain't my fault
  Da-duh-duh-da-da, bu benim hatam değil

  Cry-ing eye balls, my inside crawl
  Göz kürelerim ağlıyor , içim ürperiyor

  And I clam up (wham) I just slam shut
  Ve gıkımı çıkarmıyorum, sadece çenemi çat diye
  kapatıyorum

  I just can't do it, my whole manhood's
  Yapamıyorum işte, bütün erkekliğim

  Just been stripped, I have just been evict
  Biraz once soyuldu, biraz once tahliye edildim

  So I must in get hope to bust in, split
  Bu yüzden tekrar hapse girip, dış dünyadan
  ayrılmalıyım

  Man fuck this shit yo, I'm goin the fuck home
  Dostum s.ktir et bu b.ku, lanet evime gidiyorum

  World on my shoulders as I run back to this 8 Mile
  Road
  Tekrar 8 mile yoluna doğru seyrederken dünya
  omuzlarımda

  Nakarat

  I'm a man, I'ma make a new plan
  Ben bir erkeğim, yeni bir plan yapacağım

  Time for me to just stand up, and travel new land
  Benim için ayağa kalkma ve yeni bir diyara yolculuk
  etme zamanı

  Time for me to just take matters into my own hands
  Gerçekten dizginleri elime alma zamanı

  Once I move on from these tracks man I'ma never look
  back
  Bu izlerden ilerledikten sonra dostum, asla geriye
  bakmayacağım

  (8 Mile Road) And I'm gone, I know right where I'm
  goin
  (8 Mile Yolu) Ve ben çıktım, nereye gittiğimi
  biliyorum

  Sorry momma I'm grown, I must travel alone
  Üzgünüm anne ben büyüdüm, yalnız seyahat etmeliyim

  Ain’t gonna follow no footsteps I'm makin my own
  Hiç bir ayak izini takip etmeyeceğim, ben
  kendiminkileri yapıyorum

  Only way that I know how to escape from this 8 Mile
  Road
  8 Mile Yolu’ndan kaçmanın bildiğim tek yolu

  [Eminem]
  I'm walkin these train tracks, tryin to regain back
  Bu tren raylarında yürüyorum, geri kazanmaya
  çalışıyorum

  The spirit I had 'fore I go back to the same crap
  Tekrar aynı saçmalığa gitmeden önce sahip olduğum
  ruhumu

  To the same plant, in the same pants
  Aynı fabrikaya, ve aynı pantolonla

  Tryin to chase rap, gotta move ASAP
  Rap’i kovalamaya çalışıyorum, en kısa zamanda harekete
  geçmeliyim

  And get a new plan, momma's got a new man
  Ve yeni bir plan yapmalıyım , annemin yeni bir erkeği
  var

  Poor little baby sister, she don't understand
  Zavallı küçük kız kardeşim, anlamıyor

  Sits in front of the TV, buries her nose in the pad
  TV karşısında oturup, burnunu yastığa gömüyor

  And just colors until the crayon gets dull in her hand
  Ve elindeki renkli kalem sönükleşene kadar çiziyor

  While she colors her big brother and mother and dad
  Büyük ağabeyini, annesini ve babasını çizerken

  Ain't no tellin what really goes on in her little head
  Minik kafasında gerçekten neler olduğunu hiç
  söylemiyor

  Wish I could be the daddy that neither one of us had
  Keşke ikimizin de sahip olamadığı baba olabilseydim

  But I keep runnin from somethin I never wanted so bad!
  Ama herşeyden fazla istediğim şeyden kaçmaya devam ediyorum

  Sometimes I get upset, cause I ain't blew up yet
  Bazen üzülüyorum, çünkü henüz patlamadım

  It's like I grew up, but I ain't grow these two nuts yet
  Büyüdüm gibi, ama hala cesaretimi toplayamadım

  Don't gotta rep my step, don't got enough pep
  Adımlarımı tekrarlamamalıyım, yeteri kadar enerjim yok

  The pressure's too much man, I'm just tryin to do
  what's best
  Baskı çok fazla adamım, sadece en iyi olanı yapmaya çalışıyorum

  And I try, sit alone and I cry
  Ve çabalıyorum, yalnız başıma oturup ağlıyorum

  Yo I won't tell no lie, not a moment goes by
  Hey, hiç yalan söylemeyeğim, bir dakika bile geçmiyor
  ki

  That I don't pray to the sky, please I'm beggin you
  God
  Gökyüzüne dua etmeyeyim, lütfen sana yalvarıyorum
  tanrım

  Please don't let me be pigeon holdin no regular job
  Lütfen düzenli bir işi olmayan saf biri olmama izin
  verme

  Yo I hope you can hear me homie wherever you are
  Hey, umarım beni duyabilirsin ahbap, her neredeysen

  Yo I'm tellin you dawg I'm bailin this trailer
  tomorrow
  Hey sana söylüyorum dostum, yarın bu karavandan kurtuluyorum

  Tell my mother I love her, kiss baby sister goodbye
  Anneme onu sevdiğimi söyleyip, kız kardeşime veda öpücüğü vereceğim

  Say whenever you need me baby, I'm never too far
  Bana ne zaman ihtiyacın olursa bebeğim, asla çok uzakta değilim diyeceğim

  But yo I gotta get out there, the only way I know
  Ve hey, buradan gitmeliyim, bildiğim tek yol

  And I'ma be back for you, the second that I blow
  Ve patladığım anda senin için geri geleceğim

  On everything I own, I'll make it on my own
  Sahip olduğum herşeyi kendim kazanacağım

  Off to work I go, back to this 8 Mile Road
  İşe gitmek için çıkıyorum, yine bu 8 Mile yoluna

  [Chorus]

  [Eminem]
  You gotta live it to feel it, you didn't you wouldn't
  get it
  Bunu hissetmen için yaşaman lazım, yaşamadıysan sahip
  olamazsın

  Or see what the big deal is, why it wasn't the
  skillest
  Ya da büyük olayın ne olduğunu göremezsin, ve neden en
  iyisi değildi

  To be walkin this borderline of Detroit city limits
  Detroit’in şehir sınırlarında yürüyor olmak

  It's different, it's a certain significance, a
  certificate of authenticity, you'd never even see
  Bu farklı, bu kesinlike önemli, orjinallik
  sertifikası, asla görmeyi bile başaramazdın

  But it's everything to me, it's my credibility
  Ama bu benim herşeyim, benim güvenilirliğim

  You never seen heard smelled or met a real MC
  Hiç gerçek bir MC* yi görmedin, duymadın, koklamadın
  ve tanımadın

  Who's incredible upon the same pedestal as me
  Aynı sütunun üzerinde benim kadar inanılmaz olan

  But yet I'm still unsigned, havin a rough time
  Ama hala işsizim, zor bir dönem geçiriyorum

  Sit on the porch with all my friends and kick dumb
  rhymes
  Sundurmada tüm arkadaşlarımla oturup aptal kafiyeler
  yapıyorum

  Go to work and serve MC's in the lunchline
  İşe gidip öğlen yemeği kuyruğundaki MC’lere hizmet
  ediyorum

  But when it comes crunch time, where do my punchlines
  go
  Ama dönüm noktası geldiğinde, yumruk gibi dizelerim
  nereye gidiyor

  Who must I show, to bust my flow
  Kime göstermeliyim, flow larımı patlatmak için

  Where must I go, who must I know
  Nereye gitmeliyim, kimi tanımalıyım

  Or am I just another crab in the bucket
  Yoksa sadece kovadaki başka bir yengeç miyim

  Cause I ain't havin no luck with this little Rabbit so
  fuck it
  Çünkü bu küçük Tavşan la hiç şansım yok, öyleyse
  s.ktir et onu

  Maybe I need a new outlet, I'm startin to doubt shit
  Belki başka bir çıkış yerine ihtiyacım var, bu b.ktan
  şüphe etmeye başlıyorum

  I'm feelin a little skeptical who I hang out with
  Kiminle takıldığım konusunda biraz şüpheci
  hissediyorum

  I look like a bum, yo my clothes ain't about shit
  Bir k.ç gibi görünüyorum, kıyafetlerim bu. b.kla
  ilgili değil

  If the Salvation Army tryin to salvage an outfit
  Eğer Kurtuluş Ordusu bir kıyafeti kurtarmaya
  çalışıyorsa

  And it's cold, tryin to travel this road
  Ve hava soğuk, bu yolda seyahat etmeye çalışırken

  Plus I feel like I'm on stuck in this battlin mode
  Artı bu savaş modunda takılıp kalmışım gibi
  hissediyorum

  My defenses are so up, but one thing I don't want
  Gardım tamamen düştü, ama istemediğim bir şey

  Is pity from no one, the city is no fun
  Birinin bana acıması, şehir hiç eğlenceli değil

  There is no sun, and it's so dark
  Güneş yok, ve çok karanlık

  Sometimes I feel like I'm just bein pulled apart
  Bazen uzaklara çekiliyormuşum gibi hissediyorum

  I'm torn in my limbs, by each one of my friends
  Arkadaşlarımın her biri tarafından, kol ve
  bacaklarımdan ayrılıyorum

  It's enough to make me just wanna jump out of my skin
  Bu derimi yırtıp çıkmak istemem için yeterli

  Sometimes I feel like a robot, sometimes I just know
  not
  Bazen bir robot gibi hissediyorum, bazen bilmiyorum

  What I'm doin I just blow, my head is a stove top
  Ne yaptığımı, sadece patlıyorum, kafam sobanın üstü
  gibi

  I just explode, the kettle gets so hot
  İnfilak ediyorum, çaydanlık çok ısınıyor

  Sometimes my mouth just overloads the ass that I don't
  got
  Bazem ağzım sahip olmadığım k.çı aşırı yüklüyor

  But I've learned, it's time for me to U-turn
  Ama öğrendim, benim için U-dönüşü yapma zamanı

  Yo it only takes one time for me to get burned
  Hey sadece tek seferde yanıyorum

  Ain't no fallin no next time I meet a new girl
  Bundan sonra yeni bir kızla tanıştığım zaman
  yıkılmayacağım

  I can no longer play stupid or be immature
  Artık aptalı oynayamam ve çocukça davranamam

  I got every ingredient, all I need is the courage
  Tüm muhteviyata sahibim, tek ihtiyacım olan cesaret

  Like I already got the beat, all I need is the words
  Tempo şimdiden başlamış gibi, tek ihtiyacım olan
  sözler

  Got the urge, suddenly it's a surge
  Dürtüye sahibim, birden bu bir dalgalanma

  Suddenly a new burst of energy is occurred
  Birden yeni bir enerji patlaması gerçekleşti

  Time to show these free world leaders the three and a
  third
  Bu Özgür Dünya nın liderlerine 313 ün ne olduğunu
  gösterme zamanı

  I am no longer scared now, I'm free as a bird
  Artık korkmuyorum, bir kuş kadar özgürüm

  Then I turn and cross over the median curb
  Sonra dönüp yolun ortasındaki engelin üzerinden
  geçiyorum

  Hit the verbs and all you see is a blur from 8 Mile
  Road
  Can alıcı noktalara değiniyorum ve tek gördüğün 8 Mile
  Yolu’ndan bir karaltı

  Nakarat
  avatar
  dj_ayhan
  ÖZEL ÜYEMİZ
  ÖZEL ÜYEMİZ

  Erkek
  Takımı :
  Ruh hali :
  Doğum tarihi : 01/05/90
  Mesaj Sayısı : 92
  Yaş : 28
  Nerelisin : izmir
  Takma Adı : Beat Maker
  Favori Rapcin : Norm
  Kayıt tarihi : 07/11/08

  Kişisel ileti/Not defteri
  . .: RAPCİTY İYİ EYLENCELER DİLER

  http://rapcity.123.st

  Mesaj  dj_ayhan Bir Ptsi Kas. 10, 2008 3:08 pm

  E E E E
  M M M M
  E E E E
  Ğ Ğ Ğ Ğ
  E E E E


  S S S S
  A A A A
  Y Y Y Y
  G G G G
  I I I I  E E E E
  M M M M
  E E E E
  Ğ Ğ Ğ Ğ
  E E E E


  S S S S
  A A A A
  Y Y Y Y
  G G G G
  I I I I  E E E E
  M M M M
  E E E E
  Ğ Ğ Ğ Ğ
  E E E E


  S S S S
  A A A A
  Y Y Y Y
  G G G G
  I I I I
  avatar
  <@R+£L3
  ÖZEL ÜYEMİZ
  ÖZEL ÜYEMİZ

  Erkek
  Takımı :
  Doğum tarihi : 01/01/90
  Mesaj Sayısı : 84
  Yaş : 28
  Nerelisin : underqround
  Takma Adı : @x! CaN
  Favori Rapcin : Diger
  Kayıt tarihi : 05/11/08

  Kişisel ileti/Not defteri
  . .: RAPCİTY İYİ EYLENCELER DİLER

  Geri: Eminem Şarkı sözleri Türkçe çeviri

  Mesaj  <@R+£L3 Bir Salı Kas. 11, 2008 8:37 am

  thanx paşam xD afro Wink king

   Forum Saati Ptsi Eyl. 24, 2018 6:19 pm